Database Kullanarak Neler Yapılabilir?

Database Nedir?

Database’in Türkçe karşılığı veritabanıdır. Günümüzde teknolojiyle iç içe yaşadığımız bilgi çağında veritabanı hemen hemen hayatın her alanına kişinin karşısına çıkmaktadır. Veritabanı çok sayıda bilgiden oluşan bir düzendir. Pek çok bilgi veritabanında yapısallaştırılmış bir şekilde saklanır. Bu sayede kullanıcılar bilgiye kısa yoldan kolaylıkla erişebilme imkânına sahip olur. Veritabanı bilgiye erişim olanağı sağlarken diğer yandan da mevcut bilginin değiştirilerek saklamasına da izin veren çok yönlü bir yapıdır.

Blog Images

 

Database yani dilimizdeki kullanımıyla veritabanı bilgilerin belirli bir yapısal düzen içerisinde saklandığı bir sistemdir. Veritabanının ne olduğunun tam olarak anlaşılabilmesi için öncelikle verinin öğrenilmesi gerekir. Veri ise en basit haliyle herhangi bir nesneyi oluşturan gerçekler olarak tanımlanabilir. Örneğin kişinin yaşı, kilosu, cinsiyeti kişisel verilerini oluşturur.

Veritabanında veriler belirli bir sistem dâhilinde depolanır. Veritabanının sistematiği sayesinde kullanıcı istediği bilgiye saniyeler içerisinde ulaşabilir. Bankalar, okullar, nüfus müdürlükleri, vergi daireleri gibi devletin ve özel sektörün pek çok kurumunda veritabanı kullanılır.

Database Kullanarak Neler Yapılabilir?

Veritabanı sayesinde kullanıcılar pek çok işlemi yerine getirebilirler. Bu işlemler şu şekildedir:

 • Veriyi görmek ve takip etmek.
 • İstenilen veriyi seçmek ve diğer verilerden ayırmak.
 • Veriyi güncellemek, değiştirmek.
 • Yeni veriler ekleyebilmek.
 • İşlevi kalmayan, istenmeyen verileri silmek.
BLog Images

Veri tabanı Yönetim Sistemi (DataBase Management System) nedir?

Veritabanı Yönetim Sistemi İngilizce kısaltmasıyla DBMS sayesinde kullanıcılar veritabanına erişir, veriyi değiştirebilir, verilerden rapor üretebilir. Veritabanı Yönetim Sistemi 1960 yılından beri kullanılmaktadır ve ilk olarak Charles Bachmen tarafından oluşturulmuştur. İlk kullanıldığı günden beri bu yana pek çok çeşitte Veritabanı Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. 4 adet temel Veritabanı Yönetim Sistemi bulunur ve şu şekilde sıralanabilir:

 • Hiyerarşik DBMS: Günümüzde pek kullanılmayan bir veritabanı türüdür. Verileri ebeveyn-çocuk ilişkisi şeklinde bir bağıntı kurarak depolar.
 • Network DBMS: Daha karmaşık bir veritabanı modelidir. Çoktan-çoğa şeklinde bağıntı kurmak suretiyle işlev gösterir.
 • İlişkisel DBMS: Birbiriyle ilişkili tablolar halinde veri saklanır. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan veritabanı türüdür.
 • Nesneye Yönelik DBMS: Nesne biçimindeki verilerin depolandığı veritabanıdır. Nesnelerin cinsiyet, yaş gibi niteliklerine göre sınıflandırılarak sisteme tanımlanması sağlayarak işlev gösterir. 

 

Günlük Hayatta Database Hangi Alanlarda Karşımıza Çıkar?

Bilgi çağının gereği olarak veritabanları günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkar. Veritabanın günlük yaşamda kullanıldığı alanlar şu şekildedir:

 • Kitapçıda istenilen kitabın var olup olmadığı sorulduğunda kitapçı müşterinin istediği bilgiye ulaşabilmek için veritabanına girer.
 • Bankada her bir müşterinin kişisel ve portföy bilgileri veritabanında kayıtlar halinde tutulur. Banka müşterisine iletilen hesap özeti esasen banka veritabanından elde edilir.
 • İnternetten yapılan alışverişlerinde satın alınmak istenen ürünün mevcut olup olmadığı satıcının stoklarını gösteren veritabanına erişimle yerine getirilir.
 • Doktor randevularında doktorun müsaitlik durumu için veritabanı kontrol edilir.
 • Marketteki barkodlu ürün alışverişi sırasında veritabanına giriş yapılarak her bir barkodun karşılığı olan fiyat hesaplanır.

Yorumlar (0)
Yorum Bırakın


[ { "type": "text", "required": false, "placeholder": "Ad Soyad", "className": "col-md-4", "name": "name", "access": false, "subtype": "text" }, { "type": "text", "subtype": "email", "required": false, "placeholder": "E-Posta", "className": "col-md-4", "name": "email", "access": false }, { "type": "text", "subtype": "tel", "required": false, "placeholder": "Telefon", "className": "col-md-4", "name": "phone", "access": false }, { "type": "textarea", "required": false, "placeholder": "Yorumunuz", "className": "col-md-12", "name": "comment", "access": false, "subtype": "textarea" }, { "type": "button", "subtype": "submit", "label": "Gönder", "className": "col-md-3 rn-button-style--2 btn_border btn_border--dark btn-size-md btn", "name": "button-1621085403319", "access": false, "style": "size-md" } ]