Kurum ve İşletmeler İçin Marka Koçluğu

KURUM VE İŞLETMELER İÇİN MARKA KOÇLUĞU

Kurumsal firmaların ve işletme sahiplerinin gayesi ; işlerini biraz daha büyütmek , daha az maliyetlerle kar sağlayabilmek ve nihayetinde istikrarı yaklamaktır. Bu gayeye ulaşmak için de çok yönlü ve planlı çalışma yapmaları gerekmektedir. Günümüz iş dünyasına baktığımızda rekabetin oldukça fazla olduğu görülmektedir. Firmaların ve işletmelerin bu rekabet ortamı içerisinde çok yölülüğü yakalamaları ve stratejik adımlarla markanın yolunu belirlemeleri çok ta kolay değildir. İşte tam bu noktada profesyonel bir danışmana ihtiyaç duyarlar. Profesyonel danışman hizmeti de Marka Koçluğu adı altında markalara istenilen hizmeti sunmaktadır. Kurum ve işletmeler için marka koçluğu , tam yerinde bir hizmet modelidir.

Marka Koçluğu hizmeti , kurum ve işletmelerin dengeli büyümesini sağlamasının yanında , müşteri potansiyelinin değerlendirilmesinde ,Pazar araştırmalarında, takım çalışmasında , iş ve operasyon verimliliğinin sağlanmasında ve liderlik potansiyelinin arttırılmasında marka koçluğu hizmetini yürüten lider tarafından verilen ehemmiyetli bir hizmettir. Marka olma yolunda firmasının temellerini sağlam atmak isteyen işletmelerin ya da satışlarını daha da arttırmak isteyen büyük işletmelerin , üretim çeşitliliğini arttırmak isteyen firmaların , etkili ve akılda kalıcı marka olma hedefi olanların marka koçluğu hizmetinden yararlanmaları gerekir.

Kurum ve işletmeler için marka koçluğu hizmeti verilirken çok ciddi bir çalışma gerekmektedir. Yapılacak olan çalışmalara kısaca değinmek yerinde olacaktır.

PAZAR ANALİZİ

Marka koçu , rakip olan markaların konumunu , tüketici kitlesinin satın alma eğilimlerini , pazarın potansiyelini araştırır. Marka danışmanlığı çerçevesinde işletmenin detaylı analizi yapılarak yeterlilikleri ve gereksinimlerinin tespiti yapılır. Bu çerçevede Pazar analizi aşaması tamamlanarak gerekli adımlar atılır.

STRATEJİ

Firmanın hitap ettiği hedef kitlenin oluşturmuş olduğu Pazar anlamlı parçalara bölünmek kaydıyla , marka danışmanı ile birlikte hedef tespiti çalışmaları , marka danışmanlığı çerçevesinde hedef kitle nezdinde uygun marka kimliği oluşturma çalışmları yürütülür. Böylelikle hedef tüketici kitlesinin beklentilerine uygun bir markalaşma süreci başlamış olur.

SATIŞ VE PAZARLAMA

Marka danışmanı ile birlikte faydalı satış ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi , tüketici kitlesine hangi ürünlerin hangi yollarla ulaştırılacağı ve marka danışmanlığı çerçevesinde satış sonrasında gerekli hizmetler gerçekleştirilir. Belki de en önemli aşamalardan birisi olan satış ve pazarlama marka koçu ile birlikte değerlendirildiğinde çok olumlu sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.

AKSİYON TOPLANTILARI

Marka koçluk hizmeti verilirken aksiyon toplantıları yapılır , marka hedeflerinin hangi oranda gerçekleştiği kontrol edilir. Marka koçu öncülüğünde firma yetkilileri ile gerekli toplantılar düzenlenerek , firmanın gelişimi ve marka imajı değerlendirilir. Marka koçluğu hizmetinde aksiyon toplantıları ile amaçlanan , uygulanan marka koçluk hizmeti ile firma hedeflerinin ne derece örtüştüğünü saptamaktır. Eğer iyi bir uyum sağlayıp marka imajı istenen dereceye gelirse bu durumda markanın konumunu sağlamlaştırmak adına farklı stratejiler devreye konur. Firmanın hedeflere ulaşma derecesi düşük düzeyde olursa , aksaklıklar tespit edilerek alternatif çözüm yolları belirlenir. Bu durumda kısaca aksiyon toplantıları ile hem marka koçluk hizmetinin ne derece yarar sağladığını hem de firma hedeflerinin ne dereceye ulaştığı saptanmış olur.

TAKİP VE RAPORLAMA

Marka danışmanlığı hizmeti veren liderle beraber , belirlenmiş olan marka imaj ve stratejilerinin , somut olarak elde edilen sonuç ve verilerle karşılaştırılması işlemi oldukça hassas bir süreçtir. Marka koçluğu hizmetinde aylık rapaorların takibi yapılarak analizler ortaya çıkarılır. Bu raporlama ve analiz işlem leri ile birlikte faklı alanlar için çalışan ekiplerin takibi de yapılır. Artık sona doğru yaklaşırken takip ve raporlama işlemi işin hangi boyutta etkili olduğunun bir yansımasıdır.

KALİTE YÖNETİMİ

Marka koçluğu hizmetinde kalite yönetimi anlayışı ile , markayı geliştirecek üretim teknolojisi ,üretim kalitesi ve marka koçluğu kapsamında finans bölümünün enformasyonunun birlikte değerlendirilmesi yapılır. Böylelikle markanın geliştirilmesi aşamasında önemli bir adımın atılması sağlanır.

Yorumlar (0)
Yorum Bırakın


[ { "type": "text", "required": false, "placeholder": "Ad Soyad", "className": "col-md-4", "name": "name", "access": false, "subtype": "text" }, { "type": "text", "subtype": "email", "required": false, "placeholder": "E-Posta", "className": "col-md-4", "name": "email", "access": false }, { "type": "text", "subtype": "tel", "required": false, "placeholder": "Telefon", "className": "col-md-4", "name": "phone", "access": false }, { "type": "textarea", "required": false, "placeholder": "Yorumunuz", "className": "col-md-12", "name": "comment", "access": false, "subtype": "textarea" }, { "type": "button", "subtype": "submit", "label": "Gönder", "className": "col-md-3 rn-button-style--2 btn_border btn_border--dark btn-size-md btn", "name": "button-1621085403319", "access": false, "style": "size-md" } ]